S.O.S- Kinderdorpen

Project van meter Kim Gevaert

SOS Kinderdorpen vangt nu 73.000 kinderen en jongeren op in alle continenten. SOS Kinderdorpen heeft vandaag 500 dorpen in 132 landen. Tevens geniet een 1,2 miljoen personen van de pedagogische, medische, sociale en familieversterkende programma’s zowel als van de noodhulpacties.

Meer info vind je op www.sos-kinderdorpen.be


Het Huis – Neutrale bezoekruimte

Project van meter Andrea Croonenberghs

Het Huis organiseert ontmoetingen, contacten tussen ouders, groot-ouders en hun kinderen. Het belangrijkste is dat de neutrale bezoek-ruimte het contact kan behouden en zelfs kan herstellen. Het Huis biedt een veilige plek voor het kind om zijn/haar ouder te ontmoeten. Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde “(v)echt-scheiding”, waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact hersteld kan worden.
Het Huis is er op de eerste plaats voor het kind.

Meer info vind je op www.hethuis.be


Mentalympia 2011

Mentalympia, het sportevenement voor jongeren met beperkingen. Beleef deze happening in het provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen. De organisatie van dit sportieve evenement verloopt in samenwerking met de Mechelse Atletiekclub RAM. Bovendien kunnen de leden van Rotary Club Bonheiden-Raambeek rekenen op talrijke vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen.


De Sprankel & Den-8-Vlinder

Een buitengewone basisschool met 3 afdelingen verspreid over 2 vestigingsplaatsen.

In onze school wordt elk kind opgevangen en begeleid volgens zijn of haar eigen noden. Elke afdeling heeft zijn specifieke manier van werken maar we vertrekken steeds vanuit het kind zelf. We gaan na waar de hulpvraag van het kind ligt en hoe we daar kunnen op inspelen.

Meer info vind je op www.sprankelvlinder.be


vzw Willekom – Mechelen

Project voor tijdelijke opvang van mentaal en meervoudig gehandicapte personen.

Meer info vind je op www.willekom.be


vzw Rozemarijn – Keerbergen / Haacht

Dagcentrum en tehuis voor personen met een handicap.
Meer info vind je op www.vzwrozemarijn.be

Steun onze goede doelen. Storten kan op rekeningnr. 083-3819143-62

Onze Sponsors